Chào mừng đến Trung Tâm Hỗ Trợ Bitfinex

Cách tính mức độ chính xác bằng cách sử dụng các chữ số có nghĩa trên Bitfinex

Bạn có tìm thấy những gì mình cần?
Nếu bạn có bất kì vấn đề hay câu hỏi gì, hãy liên hệ với chúng tôi.