Chào mừng đến Trung Tâm Hỗ Trợ Bitfinex

Tại sao tôi không thể thực hiện lệnh dừng ở mức giá dừng trên Bitfinex

Bạn có tìm thấy những gì mình cần?
Nếu bạn có bất kì vấn đề hay câu hỏi gì, hãy liên hệ với chúng tôi.