Chào mừng đến Trung Tâm Hỗ Trợ Bitfinex

Tôi có thể sử dụng tài khoản Bitfinex của mình để tham gia ICO không

Bạn có tìm thấy những gì mình cần?
Nếu bạn có bất kì vấn đề hay câu hỏi gì, hãy liên hệ với chúng tôi.