Chào mừng đến Trung Tâm Hỗ Trợ Bitfinex

Truy cập tài khoản

Xác minh

Báo cáo

Xem tất cả 8 bài viết

Nạp tiền/ rút tiền

Nạp và rút tiền điện tử Xem tất cả 11 bài viết
Chuyển khoản ngân hàng
Chuyển khoản trên Ví và số dư
Conversion: Đổi token
Những câu hỏi thường gặp Xem tất cả 8 bài viết

Bảo mật

Cơ bản
Xác minh 2 lớp Xem tất cả 6 bài viết
Các tính năng an ninh khác