Chào mừng đến Trung Tâm Hỗ Trợ Bitfinex

Có thể mở nhiều vị thế Giao dịch ký quỹ cho cùng một cặp trên Bitfinex không

Bạn có tìm thấy những gì mình cần?
Nếu bạn có bất kì vấn đề hay câu hỏi gì, hãy liên hệ với chúng tôi.