Chào mừng đến Trung Tâm Hỗ Trợ Bitfinex

Lãi suất nào được tính cho các vị thế ký quỹ trên Bitfinex

Bạn có tìm thấy những gì mình cần?
Nếu bạn có bất kì vấn đề hay câu hỏi gì, hãy liên hệ với chúng tôi.