Chào mừng đến Trung Tâm Hỗ Trợ Bitfinex

Tại sao tôi có lệnh rút tiền bị tạm hoãn trên Bitfinex

Bạn có tìm thấy những gì mình cần?
Nếu bạn có bất kì vấn đề hay câu hỏi gì, hãy liên hệ với chúng tôi.