Chào mừng đến Trung Tâm Hỗ Trợ Bitfinex

Điều gì xảy ra với vị thế ký quỹ Bitfinex nếu vốn cơ sở không còn khả dụng

Bạn có tìm thấy những gì mình cần?
Nếu bạn có bất kì vấn đề hay câu hỏi gì, hãy liên hệ với chúng tôi.