Chào mừng đến Trung Tâm Hỗ Trợ Bitfinex

Trạng thái rút tiền của tôi có ý nghĩa gì trên Bitfinex?

Bạn có tìm thấy những gì mình cần?
Nếu bạn có bất kì vấn đề hay câu hỏi gì, hãy liên hệ với chúng tôi.